ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการหน้าบ้าน นางไร หล้ายอด

      ปิดความเห็น บน ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการหน้าบ้าน นางไร หล้ายอด

ประกาศเทศบาลตำบลเสริมงาม เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการหน้าบ้าน นางไร  หล้ายอด บ้านดอนแก้ว ม.6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัชชาธุรกิจ กรุ๊ป (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคาเป็นเงิน 104,500 บาท