ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการหน้าบ้าน นายไว สว่างปัญญา

      ปิดความเห็น บน ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการหน้าบ้าน นายไว สว่างปัญญา

ประกาศ เทศบาลตำบลเสริมงาม เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการหน้าบ้าน นายไว  สว่างปัญญา บ้านทุ่งงาม ม.3 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัชชาธุรกิจ กรุ๊ป (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคาเป็นเงิน 143,500 บาท