กิจกรรม Big Cleaning Day วัดประชารัฐ สร้างสุข

      ปิดความเห็น บน กิจกรรม Big Cleaning Day วัดประชารัฐ สร้างสุข


นายชัยยา ลาดปาละ นายกเทศมนตรีตำบลเสริมงาม พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน และพนักงานจ้างเทศบาล ร่วมกับจิตอาสาและภาคีเครือข่าย ดำเนินโครงการ วัดประชารัฐ สร้างสุข ด้วยกิจกรรม 5ส  วัดนาบอน หมู่ 2 ตำบลทุ่งงาม โดยมี นายนเรศวร์ฤทธิ์ อุบลศรี นายอำเภอเสริมงาม กล่าวเปิดกิจกรรม  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้วัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนในการพัฒนาสุขภาวะที่ยั่งยืนตามแนวทาง 5ส  ในวันพุธ ที่ 19 ธันวาคม 2561 ดูเพิ่มเติม