ประกาศ ผู้ชนะเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ (กองคลัง)

      ปิดความเห็น บน ประกาศ ผู้ชนะเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ (กองคลัง)

ประกาศ เทศบาลตำบลเสริมงาม   เรื่อง ผู้ชนะเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ   
(กองคลัง)      โดยวิธีเฉพาะเจาะ                                                                            ดาวน์โหลด
ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างห้นส่วนจำกัดแอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ (ขายปลีก,ให้บริการ)