ประกาศ ผู้ชนะเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กล่อง) จำนวน 1 รายการ

      ปิดความเห็น บน ประกาศ ผู้ชนะเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กล่อง) จำนวน 1 รายการ

ประกาศ เทศบาลตำบลเสริมงาม  เรื่อง ผู้ชนะเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กล่อง)
โดยวิธีเฉพาะเจาะ       จำนวน 1 รายการ                                                        ดาวน์โหลด
ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.ไทยทอยส์ พีเพิล เออ (ขายปลีก,ให้บริการ) 4,500 บาท