จิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ปรับภูมิทัศน์และสร้างฝายชะลอน้ำบ้านนาบอน

      ปิดความเห็น บน จิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ปรับภูมิทัศน์และสร้างฝายชะลอน้ำบ้านนาบอน

นายชัยยา  ลาดปาละ นายกเทศมนตรีตำบลเสริมงาม พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างเทศบาลตำบลเสริมงาม หน่วยงานราชการและโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ร่วมกิจกรรมปรับภูมิทัศน์สร้างฝายชะลอน้ำบ้านนาบอน หมู่ 2 ตำบลทุ่งงาม เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ทางด้านเกษตรและอุปโภคบริโภค  วันพุธ ที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ ลำน้ำแม่ต๋ำ   ดูเพิ่มเติม