ประกาศ เรื่อง แผนการปฏฺบัติการโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2562

      ปิดความเห็น บน ประกาศ เรื่อง แผนการปฏฺบัติการโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศ เรื่อง แผนการปฏฺบัติการโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2562         ดาวน์โหลด
จังหวัดลำปางแจ้งประชาสัมพันธ์ในพื้นที่