ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ (เครื่องคอริ่งเจาะคอนกรีตและเครื่องสแกนหาเหล็ก) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

      ปิดความเห็น บน ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ (เครื่องคอริ่งเจาะคอนกรีตและเครื่องสแกนหาเหล็ก) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ เทศบาลตำบลเสริมงาม  เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ (เครื่องคอริ่งเจาะคอนกรีตและเครื่องสแกนหาเหล็ก) กองช่าง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง                                          ดาวน์โหลด
ผู้ได้รับการคัดเลือก หจกฬโฟร์สตาร์ โอเอ. (ขายปลีก,ให้บริการ)