ประชุมผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเสริมงาม ระดับชั้น เตรียมอนุบาล และระดับชั้น อนุบาล ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561

      ปิดความเห็น บน ประชุมผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเสริมงาม ระดับชั้น เตรียมอนุบาล และระดับชั้น อนุบาล ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561

นายชัยยา ลาดปาละ นายกเทศมนตรีตำบลเสริมงาม เป็นประธานเปิดการประชุมผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเสริมงาม (ครั้งที่ 2) ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้น เตรียมอนุบาล และระดับชั้น อนุบาล โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษ คณะครูและผู้ปกครอง เข้าร่วมประชุม และได้มอบกระเช้าดอกไม้ เพื่อแสดงความยินดี แก่ นางจุฑามาศ จันทร์ตา ที่ได้รับตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเสริมงาม วันศุกร์ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเสริมงาม    ดูเพิ่มเติม