ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงานขนาด 4 ฟุตพร้อมกระจก และเก้าอี้ทำงาน จำนวน 1ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

      ปิดความเห็น บน ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงานขนาด 4 ฟุตพร้อมกระจก และเก้าอี้ทำงาน จำนวน 1ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลตำบลเสริมงาม เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงานขนาด 4 ฟุตพร้อมกระจก และเก้าอี้ทำงาน จำนวน 1ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ผู้ได้รับการคัดเลือก ริมวังเฟอร์นิเจอร์ (ขายถูก) (ขายปลีก,ให้บริการ) เป็นเงิน 6,200 บาท)                                                                                               ดาวน์โหลด