ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะ

      ปิดความเห็น บน ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะ

ประกาศเทศบาลตำบลเสริมงาม เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะ ( ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัดแอสพีไฮเทคเซ็นเตอร์ (ขายส่ง ขายปลีก ให้บริการ) เป็นเงิน 38,000 บาท)                                                                                                                   ดาวน์โหลด