มอบสิ่งของให้กับผู้สูงอายุและผู้ดูแลคนพิการในพื้นที่เทศบาลตำบลเสริมงาม

      ปิดความเห็น บน มอบสิ่งของให้กับผู้สูงอายุและผู้ดูแลคนพิการในพื้นที่เทศบาลตำบลเสริมงาม

โรงพยาบาลเสริมงาม เทศบาลตำบลเสริมงาม และชมรมคนพิการตำบลทุ่งงาม ร่วมจัดกิจกรรมมอบสิ่งของให้กับผู้สูงอายุและผู้ดูแลคนพิการ ในพื้นที่เทศบาลเสริมงาม วันอังคาร ที่ 30 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์ประสานงานชมรมคนพิการตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง   ดูเพิ่มเติม