ประชุม คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรเสริมงาม จังหวัดลำปาง

      ปิดความเห็น บน ประชุม คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรเสริมงาม จังหวัดลำปาง

นายชัยยา ลาดปาละ นายกเทศมนตรีตำบลเสริมงาม เป็นประธาน การประชุม กต.ตร.สภ.เสริมงาม จว. ลำปาง ครั้งที่ 4 /2561 วันอังคาร ที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม ศปก.สภ.เสริมงาม (ชั้น 3) สถานีตำรวจภูธรเสริมงาม    ดูเพิ่มเติม