ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณหน้าบ้านนายศรีวรรณ ยะเปียง บ้านดอนแก้ว ม.6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

      ปิดความเห็น บน ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณหน้าบ้านนายศรีวรรณ ยะเปียง บ้านดอนแก้ว ม.6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ เทศบาลตำบลเสริมงาม  เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณหน้าบ้านนายศรีวรรณ ยะเปียง บ้านดอนแก้ว ม.6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง                                                                                                                                            ดาวน์โหลด
ผู้ได้รับการคัดเลือก หน้าหุ้นส่วนจำกัด ข.สนามบุญเรือง ก่อสร้าง (ให้บริการ) เป็นเงิน 37,000 บาท