ต้อนรับและขอบคุณบริษัทโตโยต้าลำปาง

      ปิดความเห็น บน ต้อนรับและขอบคุณบริษัทโตโยต้าลำปาง

นายสุทิน วิชัยกุล รองนายกเทศมนตรีตำบลเสริมงาม ให้การต้อนรับและขอบคุณบริษัท โตโยต้าลำปาง ที่ให้การสนับสนุน สี กรวยและเครื่องหมายจราจรแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเสริมงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ในวันอังคาร ที่ 30 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเสริมงาม  ดูเพ่ิมเติม