ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเสริมงาม

      ปิดความเห็น บน ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเสริมงาม

นายสุทิน วิชัยกุล รองนายกเทศมนตรีตำบลเสริมงาม ได้รับมอบหมายจาก นายชัยยา ลาดปาละ นายกเทศมนตรีตำบลเสริมงาม ให้เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเสริมงาม เพื่อพิจารณา การจัดทำร่าง เพิ่มเติม และปรับปรุง แผนพัฒนาสี่ปี (2561 – 2564) วันพฤหัสบดี ที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเสริมงาม ดูเพิ่มเติม