มอบบ้านคืนให้กับชุมชน

      ปิดความเห็น บน มอบบ้านคืนให้กับชุมชน

นายชัยยา ลาดปาละ นายกเทศมนตรีตำบลเสริมงาม ท่านกำนันผัด สท.น้อง สท.สุทัศน์ อสม.ทีม พมจ.ลำปาง
การส่งมอบบ้านพ่ออ้าย บ้านฮ่องฮี และแม่มี มูลโล้ บ้านศรีลังกาหล่ายร้อง เขตเสริมกลาง ตำบลเสริมกลาง อำเภอเสริมงาม จำนวน 2 หลัง มอบคืนให้กับชุมชน ดูแล ในวันพุธ ที่ 24 ตุลาคม 2561 ดูเพิ่มเติม
เภอเสริมงาม จำนวน 2 หลัง มอบคืนให้กับชุมชน ดูแล ในวันพุธ ที่ 24 ตุลาคม 2561 ดูเพิ่มเติม