ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาคนงาน (กองประปาเทศบาลตำบลเสริมงาม) โดยวิธีเฉพาะเจาะ

      ปิดความเห็น บน ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาคนงาน (กองประปาเทศบาลตำบลเสริมงาม) โดยวิธีเฉพาะเจาะ

ประกาศเทศบาลตำบลเสริมงาม ผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาคนงาน (กองประปาเทศบาลตำบลเสริมงาม) โดยวิธีเฉพาะเจาะ (โครงการจ้างเหมาบริการคนงานจดมาตรวัดน้ำ 1 คน  คนงานผลิตน้ำประปา 2 คนแ ผู้ช่วยธุรการ 1 คน)                                                                                                                             ดาวน์โหลด