วันปิยมหาราช 2561

      ปิดความเห็น บน วันปิยมหาราช 2561

นายชัยยา   ลาดปาละ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลตำบลเสริงาม เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยะมหาราช 23 ตุลาคม 2561ณ ห้องประชุมอำเภอเสริมงามดูเพิ่มเติม