กิจกรรมจิตอาสา ลำปางใสสะอาด ปราศจากโฟม

      ปิดความเห็น บน กิจกรรมจิตอาสา ลำปางใสสะอาด ปราศจากโฟม

เทศบาลตำบลเสริมงาม จัดกิจกรรมจิตอาสา ลำปางใสสะอาด ปราศจากโฟม ได้ดำเนินการเก็บขยะบริเวณข้างทาง จาก สะพานบ้านนาบอน หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม ถึง หน้าบริเวณธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เสริมงาม (ธกส.เสริมงาม) และ ล้างทำความสะอาด สะพานนาบอน โดยมีเจ้าหน้าที่ พนักงาน เทศบาลตำบลเสริมงาม เจ้าหน้าที่จากอำเภอเสริมงาม พัฒนาการอำเภอเสริมงาม สำนักงานพัฒนาชุมชน และ เจ้าหน้าที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ อำเภอเสริมงาม เข้าร่วมกิจกรรม ในวันอังคาร ที่ 23 ตุลาคม 2561 ดูเพ่ิมเติม