ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาเทศบาล

      ปิดความเห็น บน ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาเทศบาล

เทศบาลตำบลเสริมงาม โดยงานแผนและงบประมาณ จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเสริมงาม การจัดทำแผนดำเนินงาน ปี 2562 ครั้งที่ 1/2561 วันจันทร์ ที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเสริมงาม ดูเพิ่มเติม