ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา เช่าค่าเช่าอินเตอร์เน็ต ประจำเดือน ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562

      ปิดความเห็น บน ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา เช่าค่าเช่าอินเตอร์เน็ต ประจำเดือน ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562

ประกาศ เทศบาลตำบลเสริมงาม ผู้ชนะการเสนอราคา เช่าค่าเช่าอินเตอร์เน็ต ประจำเดือน ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท กสท โทรคมนาคม (มหาชน)                                                                                                                                                               ดาวน์โหลด