พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การจัดการขยะในชุมชน

      ปิดความเห็น บน พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การจัดการขยะในชุมชน

เวทีเสวนาการจัดการขยะในชุมชน และการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือของที่ว่าการอำเภอเสริมงาม ท้องถิ่นอำเภอเสริมงาม เทศบาลตำบลเสริมงาม หมู่บ้าน 12 หมู่ เขตเทศบาล โดยมี นายสังคม  คัดเชียงแสน นายอำเภอเสริมงาม เป็นประธาน นายสรรชัย วงค์สุวรรณ ท้องถิ่นอำเภอเสริมงาม นายชัยยา ลาดปาละ นายกเทศมนตรีตำบลเสริมงาม นายยุทธนา ศรีสมบูรณ์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลเสริมงาม และนางสุชาดา  บุญแจ่ม รักษาราชการ ผอ.กองสารณสุขฯ ร่วมลงนามพร้อมถึงขยะและไวนิลขยะอินทรีย์และการคัดแยกขยะอันตราย อีกก้าวของการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการขยะแบบครอบวงจรอย่างมีระบบ วันศุกร์ ที่ 12 ตุลาคม 2561 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเสริมงาม   ดูเพิ่มเติม