ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 คน 1 โครงการ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม -2561 – มีนาคม 2562 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

      ปิดความเห็น บน ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 คน 1 โครงการ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม -2561 – มีนาคม 2562 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลตำบลเสริมงาม ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 คน 1 โครงการ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม -2561 – มีนาคม 2562 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก นายประดิษฐ์ มณีราด                                                                                                                                        ดาวน์โหลด