ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงานสารบรรณ จำนวน 1 คน 1 โครงการ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม -2561 – มีนาคม 2562 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

      ปิดความเห็น บน ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงานสารบรรณ จำนวน 1 คน 1 โครงการ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม -2561 – มีนาคม 2562 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลตำบลเสริมงาม เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงานสารบรรณ จำนวน 1 คน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ตั้งแต่เดือนตุลาคม -2561 – มีนาคม 2562 ) ผู้ได้รับการคัดเลือก นางสาวจุรีพร ปงกาวงศ์                                                                                                                                               ดาวน์โหลด