ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงานบันทึกข้อมูล จำนวน 1 คน 1 โครงการ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม -2561 – มีนาคม 2562 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

      ปิดความเห็น บน ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงานบันทึกข้อมูล จำนวน 1 คน 1 โครงการ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม -2561 – มีนาคม 2562 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลตำบลเสริมงาม เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงานบันทึกข้อมูล จำนวน 1 คน 1 โครงการ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม -2561 – มีนาคม 2562 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก นางสาวพรรณภัค รัตนวงค์                                                                                                                                    ดาวน์โหลด