ประกาศ เรื่อง ผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงพื้นที่กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐดูดทรายไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว

      ปิดความเห็น บน ประกาศ เรื่อง ผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงพื้นที่กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐดูดทรายไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว

ประกาศเทศบาลตำบลเสริมงาม  เรื่อง ผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงพื้นที่กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐดูดทรายไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว                                                                                                                         ดาวน์โหลด