ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสอนราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณหน้าบ้าน นางขวัญดาว บุญยืน บ้านดอนแก้ว ม.6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

      ปิดความเห็น บน ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสอนราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณหน้าบ้าน นางขวัญดาว บุญยืน บ้านดอนแก้ว ม.6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1. ประกาศเทศบาลตำบลเสริมงาม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณหน้าบ้าน นางขวัญดาว บุญยืน บ้านดอนแก้ว ม.6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 207,500 บาท                                                         ดาวน์โหลด
2. แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม                                                       ดาวน์โหลด