ประชุมรับฟังการชี้แจงหลักเกณฑ์สนับสนุนงบประมาณ พ.ศ 2562

      ปิดความเห็น บน ประชุมรับฟังการชี้แจงหลักเกณฑ์สนับสนุนงบประมาณ พ.ศ 2562

นายชัยยา ลาดปาละ นายกเทศมนตรีตำบลเสริมงาม เป็นประธานการประชุมรับฟังการชี้แจงหลักเกณฑ์ การสนับสนุนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562 พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเสริมงาม   วันพฤหัสบดี  ที่ 27 กันยายน 2561  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเสริมงาม  ดาวน์โหลด