ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลเสริมงาม ประจำปี 2561

      ปิดความเห็น บน ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลเสริมงาม ประจำปี 2561

นายโกวิทย์ ตันทา รองนายกเทศมนตรีตำบลเสริมงาม ได้รับมอบหมายจาก นายชัยยา ลาดปาละ นายกเทศมนตรีตำบลเสริมงาม เป็นประธานเปิดการประชุมสรุปผลการดำเนินงาน กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลเสริมงาม ประจำปี 2561 วันพุธ ที่ 26 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเสริมงาม ดูเพิ่มเติม