โครงการส่งเสริมอาชีพราษฎรในเขตเทศบาลตำบลเสริมงาม ประจำปี 2561

      ปิดความเห็น บน โครงการส่งเสริมอาชีพราษฎรในเขตเทศบาลตำบลเสริมงาม ประจำปี 2561

นายชัยยา ลาดปาละ นายกเทศมนตรีตำบลเสริมงาม เป็นประธานเปิดโครงการ อบรมโครงการส่งเสริมการทำน้ำยาซักผ้า น้ำยาปรับผ้านุ่ม น้ำยาล้างจาน เพื่อส่งเสริมการฝึกและการประกอบอาชีพและสร้างรายได้ให้ครอบครัวและชุมชน  ดูเพิ่มเติม