กิจกรรมการเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเสริมงาม ประจำปี 2561

      ปิดความเห็น บน กิจกรรมการเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเสริมงาม ประจำปี 2561

 

ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเสริมงาม กองการศึกษา จัดกิจกรรมการเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเสริมงาม ประจำปี 2561 เพื่อส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค แสดงออกทางอารมณ์ ความรู้สึก ความเพลิดเพลินและความสุขจากสิ่งใกล้ ตัวนักเรียน      ดูเพิ่มเติม