ประกาศ การกำหนดราคากลาง และการกำหนดคุณสมบัติของรถดั๊มเปอร์ติดตั้งโม่ผสมปูนฉาบ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 ถุงปูน (DUMPER) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 คัน

      ปิดความเห็น บน ประกาศ การกำหนดราคากลาง และการกำหนดคุณสมบัติของรถดั๊มเปอร์ติดตั้งโม่ผสมปูนฉาบ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 ถุงปูน (DUMPER) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 คัน

ประกาศ  เรื่อง การกำหนดราคากลาง และการกำหนดคุณสมบัติของรถดั๊มเปอร์ติดตั้งโม่ผสมปูนฉาบ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 ถุงปูน (DUMPER) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 คัน   ดาวน์โหลด