ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไปของเทศบาลตำบลเสริมงาม จำนวน 4 ตำแหน่ง 5 อัตรา

      ปิดความเห็น บน ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไปของเทศบาลตำบลเสริมงาม จำนวน 4 ตำแหน่ง 5 อัตรา

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ของเทศบาลตำบลเสริมงาม จำนวน 4 ตำแหน่ง 5 อัตรา  ดาวน์โหลด
1.ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ดาวน์โหลด
2. ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก (พนักงานขับรถขุดตีนตะขาบ) ดาวน์โหลด
3.ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (พนักงานขับรถกระเช้าไฟฟ้า) ดาวน์โหลด
4.ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (พนักงานขับรถขยะ) ดาวน์โหลด