ประกาศ เรื่อง รับสมัครและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไปของเทศบาลตำบลเสริมงาม จำนวน 4 ตำแหน่ง 5 อัตรา

      ปิดความเห็น บน ประกาศ เรื่อง รับสมัครและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไปของเทศบาลตำบลเสริมงาม จำนวน 4 ตำแหน่ง 5 อัตรา

ประกาศ เรื่อง รับสมัครและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไปของเทศบาลตำบลเสริมงาม จำนวน 4 ตำแหน่ง 5 อัตรา          ดาวน์โหลด   
ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท
1.ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา
2. ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก (พนักงานขับรถขุดตีนตะขาบ จำนวน 1 อัตรา
3.ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (พนักงานขับรถกระเช้าไฟฟ้า) จำนวน 1 อัตรา
4.ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 1 อัตรา