พิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9

      ปิดความเห็น บน พิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9

นายยุทธนา ศรีสมบูรณ์ รองปลัดรักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลเสริมงาม เป็นประธานในการลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ในวันจันทร์ ที่ 6 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณหน้าห้องกองช่าง อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเสริมงาม   ดูเพิ่มเติม