เวทีแลกเปลี่ยนการปรับสภาพแวดล้อมอำเภอเสริมงาม

      ปิดความเห็น บน เวทีแลกเปลี่ยนการปรับสภาพแวดล้อมอำเภอเสริมงาม

นายชัยยา ลาดปาละ นายกเทศมนตรีตำบลเสริมงาม เป็นประธานเปิดเวทีแลกเปลี่ยนการปรับสภาพแวดล้อมอำเภอเสริมงาม โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเสริมงามทั้ง 5 แห่ง หน่วยงานสุขภาพในอำเภอเสริมงาม รพ.เสริมงาม สสอ.และ รพสต. และชมรมคนพิการตำบลทุ่งงามและคนพิการ มาตรา 35 การจ้างงานและทุนอาชีพ วางแผนการส่งทีม 3 ทีมเข้าร่วมประชุมปรับสภาพบ้านในวันที่ 29-31 สิงหาคม 2561 มีทีมเสริมซ้าย ทีมเสริมขวา ทีมเสริมกลาง การพร้อมขยายการทำงานให้ครอบคลุม 4 ตำบล   ดูเพิ่มเติม