โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม “รักป่า รักษ์น้ำ รักชุมชน ร่วมใจถวายในหลวง” เทศบาลตำบลเสริมงาม เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชริราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

      ปิดความเห็น บน โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม “รักป่า รักษ์น้ำ รักชุมชน ร่วมใจถวายในหลวง” เทศบาลตำบลเสริมงาม เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชริราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

เทศบาลตำบลเสริมงาม โดยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลพร้อมพนักงานเทศบาลตำบลเสริมงาม ได้ปลูกต้นไม้ ตัดหญ้า ทำความสะอาดถนน เก็บขยะพื้นถรร และตัดแต่งต้นไม้ โดยจุดเริ่มต้น สะพานนาบอนตำบลทุ่งงาม สิ้นสุดสะพานสบเสริม ตำเสริมกลาง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ในวันเสาร์ ที่ 28 กรกฎาคม 2561 และตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกาอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม “รักป่า รักษ์น้ำ รักชุมชน ร่วมใจถวายในหลวง” เทศบาลตำบลเสริมงาม เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชริราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  ดูเพิ่มเติม