โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

      ปิดความเห็น บน โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

นายชัยยา ลาดปาละ นายกเทศบาลตำบลเสริมงาม พร้อม พนักงานเทศบาลตำบลเสริมงาม และส่วนราชการต่างๆ ได้ทำกิจกรรมปลูกต้นไม้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวันเสาร์ ที่ 28 กรกฎาคม 2561 ณ ลุ่มน้ำแม่ต๋ำ ตำบลทุ่งงาม   ดูเพ่ิมเติม