ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเสริมงามจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561

      ปิดความเห็น บน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเสริมงามจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเสริมงาม สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลเสริมงาม จัดโครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561 โดยมีคณะครูศูนย์พัฒนาเด็ก นักเรียน และผู้ปกครอง ร่วมกันถวายเทียนพรรษา ในวันพฤหัสบดี ที่ 26 กรกฏาคม 2561 ณ วัดทุ่งงาม ตำบลทุ่งงาม  ดูเพิ่มเติม