การประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ตามโครงการเสริมสร้างเครือข่ายคุ้มครองเด็กระดับตำบล

      ปิดความเห็น บน การประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ตามโครงการเสริมสร้างเครือข่ายคุ้มครองเด็กระดับตำบล

นายชัยยา ลาดปาละ นายกเทศมนตรีตำบลเสริมงาม เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ตามโครงการเสริมสร้างเครือข่ายคุ้มครองเด็กระดับตำบล เพื่อสร้างและบูรณาการกลไกการคุ้มครองเด็กในระดับตำบล พัฒนาศักยภาพของเครือข่ายในการคุ้มครองเด็กในระดับตำบล ให้สามารถดำเนินการสงเคราะห์และคุ้มครองพิทักษ์สิทธิเด็กในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดลำปาง และ คณะกรรมการศูนย์คุ้มครองเด็ก ในวันพฤหัสบดี ที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น.ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเสริมงาม    ดูเพิ่มเติม