โครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ประจำปี 2561

      ปิดความเห็น บน โครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ประจำปี 2561

เทศบาลตำบลเสริมงาม ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์  ตามโครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ประจำปี 2561  เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้กับประชาชนและสาธารณประโยชน์  ในวันศุกร์ ที่ 29 มิถุนายน 2561  ณ วัดศรีดอนชัย หมู่ 7 ตำบลเสริมกลาง อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง    ดูเพิ่มเติม