โครงการ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม “รักษ์ป่า รักษ์น้ำ รักชุมชน ร่วมใจ ถวายในหลวง “

      ปิดความเห็น บน โครงการ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม “รักษ์ป่า รักษ์น้ำ รักชุมชน ร่วมใจ ถวายในหลวง “

เทศบาลตำบลเสริมงาม จัดทำโครงการ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม “รักษ์ป่า รักษ์น้ำ รักชุมชน ร่วมใจ ถวายในหลวง” ณบริเวณรอบสะพานบ้านนาบอน หมู่ 2 ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม ทั้ง 2 ฝั่ง ในวันพฤหัสบดี ที่ 28 มิถุนายน 2561   ดูเพิ่มเติม