โครงการพิธีไหว้ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเสริมงาม ประจำปีการศึกษา 2561

      ปิดความเห็น บน โครงการพิธีไหว้ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเสริมงาม ประจำปีการศึกษา 2561

นายสมัคร คำภา หัวหน้าฝ่ายบริการศึกษา รักษาการผู้อำนวยการกองการศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 ร่วมด้วย คณะครู และ เด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเสริมงามเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้แสดงความกตัญญูและระลึกในพระคุณของครูบาอาจารย์ ในวันพฤหัสบดี ที่ 28 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเสริมงาม   ดูเพิ่มเติม