กิจกรรมปลูกต้นไม้ ในวันต้นไม้แห่งชาติ และโครงการรักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักชุมชน

      ปิดความเห็น บน กิจกรรมปลูกต้นไม้ ในวันต้นไม้แห่งชาติ และโครงการรักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักชุมชน

เทศบาลตำบลเสริมงาม จัดกิจกรรม ปลูกต้นไม้ ในวันต้นไม้แห่งชาติ และโครงการรักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักชุมชน ณบริเวณรอบสะพานบ้านนาบอน หมู่ 2 ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม โดยมีนายชัยยา ลาดปาล พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเสริมงาม และประชาชนในพื้นที่ ในวันอังคาร ที่ 29 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น.ณ สะพานบ้านนาบอน หมู่ 2 ตำบลทุ่งงาม  ดูเพิ่มเติม