บริการฉีควัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

      ปิดความเห็น บน บริการฉีควัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

เทศบาลตำบลเสริมงาม โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกหน่วยบริการฉีควัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า    ที่บ้านสบเสริม บ้านนาเอื้ยง บ้านทุ่งต๋ำ ตำบลเสริมงาม อำเภอเสริมงาม ในวันพุธ ที่ 29 พฤษภาคม 2561 ดูเพิ่มเติม