กิจกรรมเสริมเกษียณโรงเรียนสูงอายุ

      ปิดความเห็น บน กิจกรรมเสริมเกษียณโรงเรียนสูงอายุ

นายโกวิท ตันทา รองนายกเทศมนตรี ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีตำบลเสริมงาม เป็นประธานเปิดกิจกรรม เสริมเกษียณโรงเรียนสูงอายุเทศบาลตำบลเสริมงาม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยมีโรงพยาบาลเสริมงาม และคณะมนุษยศาสตร์ พัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางร่วม ร่วมจัดกิจกรรมสร้างสุขวิถีคนเมืองเสริม ในวันพุธ ที่ 23 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเสริมงาม  ดูเพิ่มเติม