พิธีปิดการแข่งขันโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน กีฬาฟุตบอลชาย 7คน ประจำปี 2561

      ปิดความเห็น บน พิธีปิดการแข่งขันโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน กีฬาฟุตบอลชาย 7คน ประจำปี 2561

นายชัยยา ลาดปาละ นายกเทศมนตรีตำบลเสริมงาม ประธานพิธีปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน กีฬาฟุตบอลชาย 7คน ประจำปี 2561 วันอาทิตย์ ที่ 20 พ.ค 2561 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลเสริมงาม โดยมี สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร คณะกรรมการจัดการแข่งขัน พนักงานเทศบาล นักกีฬาและประชาชนร่วมในพิธีปิด จากการแข่งขันกีฬา รางวัลชนะเลิศ ทีมนาบอน   รองชนะเลิศอันดับ 1 ทีมนาอี้ยง รองชนะเลิศอันดับ 2 ทีม อำเภอเสริมงาม และรองชนะเลิศอันดับที่3 ทีมวิตามินแอล ดูเพิ่มเติม