โครงการจิตอาสา ”เราทำความดีด้วยหัวใจ”

      ปิดความเห็น บน โครงการจิตอาสา ”เราทำความดีด้วยหัวใจ”

เทศบาลตำบลเสริมงามเข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสา ”เราทำความดีด้วยหัวใจ” ประจำเดือน พฤษภาคม 2561
โดยทำความสะอาดบริเวณด้านหน้าเขตเทศบาลตำบลเสริมงามถึงบ้านแม่กึ๊ด ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม  ดูเพิ่มเติม