รดน้ำดำหัวประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561

      ปิดความเห็น บน รดน้ำดำหัวประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561

เทศบาลตำบลเสริมงามจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพร นายชัยยา ลาดปาละ นายกเทศมนตรีตำบลเสริมงาม คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลเทศบาลตำบลเสริมงาม ผู้นำชุมชน และเดินทางไปร่วมรดน้ำขอพรนายอำเภอเสริมงาม เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 ในวันศุกร์ ที่ 20 เมษายน 2561   ดูเพิ่มเติม